Wuch

Wuch ( Przyjaciel Automateusza)– miniaturowy robot umieszczony w uchu Automateusza. Jego zadaniem było udzielanie swemu panu jak najlepszych rad. Uosobienie rozsądku i czystego rozumu. Jego rady okazały się niewystarczające tam, gdzie zamiast rozsądku potrzebna była nadzieja i wsparcie. 


Źródło: streszczenia.pl